Sök
  • Tre lättlästa noveller
  • i skolmiljö
Sök Meny

Om Skolpraktik

Utkom i februari 2022 I Ylva Olaussons novellserie Skolpraktik möter vi tre personer som alla studerar på sfi i kombination med att de gör språkpraktik på en skola: Suzanne – lågstadielärare Ibrahim – fritidsledare Amina – elevassistent På praktikplatserna får de tre för första gången kontakt …

Läs mer