Sök
  • Tre lättlästa noveller
  • i skolmiljö
Sök Meny
Utkom i februari 2022

I Ylva Olaussons novellserie Skolpraktik möter vi tre personer som alla studerar på sfi i kombination med att de gör språkpraktik på en skola:

  • Suzanne – lågstadielärare
  • Ibrahim – fritidsledare
  • Amina – elevassistent

På praktikplatserna får de tre för första gången kontakt med en svensk arbetsplats. De upplever här både den svenska skolans vardag och en del kulturkrockar. Genom de situationer som Suzanne, Ibrahim och Amina hamnar i får läsaren en bra bild av hur verkligheten ser ut i svensk grundskola och på köpet även flera nyttiga skoltermer.

Efter varje novell erbjuds rikligt med skriftliga och muntliga uppgifter. I den tillhörande övningsboken går man vidare och tränar läsförståelse, ordkunskap och grammatik.

Skolpraktik vänder sig till studerande på sfi C och D, och andra svenskkurser på GERS A2–B1-nivå. Den är även lämplig att använda på olika typer av kombinationsutbildningar, särskilt på kurser i yrkessvenska för pedagoger.

Ljud till textboken och facit till övningsboken finns här på webbplatsen.

Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i svenska som andraspråk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon bland annat gett ut Formell svenska, Vardaglig svenska och novellserien Hand i hand. Samtidigt som Skolpraktik utkom Vårdpraktik – tre noveller i vårdmiljö.

Skolpraktik – tre lättlästa noveller i skolmiljö

Skolpraktik – tre lättlästa noveller i skolmiljö